Injustering av luftflöden


Ett väl injusterat ventilationssystem är en viktig förutsättning för effektiv energianvändning i hus och byggnader.
En rätt utförd injustering minskar också risken för dåligt inomhusklimat, störande ventilationsljud, fukt- och eventuella radonproblem.

Ett välfungerande ventilationssystem är grunden för att ni skall må bra i de miljöer som ni verkar i. Vi på Alingsås Plåt & Ventilation hjälper gärna dig att uppnå en bra miljö!