Installation av luftbehandlingssystem


Vi sätter in nya aggregat för att liva upp inomhusmiljöer.

Vi tar hand om:

  • Demontering av gammalt aggregat
  • Bortforsling av gammalt aggregat
  • Installation av nytt aggregat
  • Anpassningar av anslutningar till befintliga ventilationskanaler
  • Injustering av flöden
  • Samt OVK